LIPOAKTIV

LIPOAKTIV tablete sadrže policosanol, prirodnu mešavinu 8 viših alifatičnih alkohola visoke molekularne težine, koji su izolovani i prečišćeni iz voska kubanske šećerne trske.
LIPOAKTIV je potpuno prirodni preparat koji se na Kubi primenjuje već 25 godina pod imenom PPG-Ateromixol.

LIPOAKTIV reguliše holesterol, smanjujući koncentraciju LDL-a (lošeg) i ukupnog holesterola, a povećavajući koncentraciju HDL-a (dobrog) holesterola.
Primarna i sekundarna prevencija kod ishemije moždanog udara.
Dijabetes tip 2- sprečava propadanje perifernih krvnih sudova.
Pomaže kod erektilne disfunkcije izazvane kardiovaskularnim problemima i dijabetesom tipa 2.

LIPOAKTIV uspešno rešava sledeće probleme:

LIPOAKTIV – snižava LDL (loš) i ukupni holesterol, a povećava HDL (dobar) holesterol.
Kliničke studije su dokazale da LIPOAKTIV- Policosanol ima dejstvo snižavanja lipida kod ispitanika koji imaju hiperholesterolemiju, hiperholesterolemiju tipa 2, kod žena u postmenopauzi sa višestrukim faktorima rizika, kod starijih osoba sa hiperholesterolemijom, sa disfunkcijom jetre i kod dijabetesa tipa 2.

LIPOAKTIV- Policosanol smanjuje koncentraciju ukupnog holesterola i LDL (lošeg) holesterola u korist HDL (dobrog) holesterola u proseku za 23,7%.

LIPOAKTIV- Policosanol (10– 20 mg/dnevno) smanjuje nivo LDL-a u serumu i ukupni holesterol u zavisnosti od doze, s tim što se postiže najbolji efekat sa 20 mg dnevno. Ujutru 1 tableta od 10 mg i uveče jedna tableta od 10 mg.
Preparat deluje nakon 8 do 12 nedelja terapije i prekid terapije nema povratni efekat.

Studija je pokazala da je LIPOAKTIV- Policosanol smanjio progresiju karotidnih lezija u odnosu na placebo. Dve otvorene studije sprovedene sa osobama koje su imale ishemijski moždani udar su pokazale da LIPOAKTIV-Policosanol (20 mg dnevno, 5 godina), osim što je smanjio ukupan holesterol, poboljšao je oporavak posle moždanog udara, koji je evaluiran prema kanadskoj skali. U toku monitoringa ispitanika, nijedan nije preminuo, a samo jedan ispitanik je ponovo imao moždani udar.

Dve randomizirane studije, duplo slepe, pokazale su da osobe sa ishemijskim moždanim udarom, koje su uzimale LIPOAKTIV- Policosanol od 20 mg dnevno tokom 6 meseci, imale su bolji neurološki oporavak.

Sprečava propadanje perifernih krvnih sudova.
Šećerna bolest je sama po sebi kardiovaskularni faktor rizika i tu često dolazi do poremećaja metabolizma masti. Koronarne komplikacije kod dijabetičara počinju vrlo rano čak i 12 do 15 godina pre manifestacije bolesti. Studije engleskih lekara pokazuju da 15% novootkrivenih dijabetičara tipa 2 već u startu ima koronarnu bolest.

Kubanski lekari su lipoaktiv uveli u indikacije za sekundarnu prevenciju , odnosno u slučajevima gde oboljenje već postoji.

Studije sprovođene na Kubi sa osobama sa HC Tip II i dijabetičarima tip 2, pokazale su da LIPOAKTIV- Policosanol ima antitrombotsko dejstvo kad se daje u dozama koje su delotvorene za hipolipidemiju (10 i 20 mg dnevno). Ako se LIPOAKTIV- Policosanol uzima u pojedinačnim ili ponovljenim dozama, inhibira agregaciju trombocita različitim agonistima kao što su epinefrin, ADP, kolagen i arahidonska kiselina.

Dokazano je da je LIPOAKTIV-Policosanol u dozama od 20 mg dnevno tokom 8-12 nedelja smanjio koronarna, kardiovaskularna, cerebrovaskularna oboljenja, kao i ukupne neželjene efekte i smrtnost kod starijih osoba. Takođe je dokazano da je kod osoba srednjih godina smanjio sve vaskularne probleme, kao i sve uzroke za hospitalizaciju.

LIPOAKTIV deluje na aterosklerotični plak tako što poboljšava njegov sastav i stabilnost. Ovo je dokazano u kliničkom ispitivanju u kom je učestvovalo 27.879 pacijenata. Polikosanol efikasno smanjuje nivo lošeg holesterola (LDL) i povećava nivo dobrog holesterola (HDL). Na taj način čisti krvne sudove i smanjuje rizik od dobijanja ateroskleroze. Upravo ova klinička ispitivanja upućuju na korišćenje LIPOAKTIV tableta, jer imaju snažno dejstvo u borbi protiv ateroskleroze.

LIPOAKTIV čisti arterije, reguliše optimalan nivo holesterola i povećava elastičnost krvnih sudova.

Kod problema sa aterosklerozom LIPOAKTIV se preporučuje u dozi od 20 mg dnevno, pre spavanja. Lipoaktiv, osim što deluje na snižavanje holesterola, dovodi do funkcionalnog poboljšanja i poboljšanja u ishemiji kod osoba sa koronarnom bolešću i smanjuje učestalost restenoze kod gojaznih osoba koji su podvrgnuti koronarnoj revaskularizaciji.

Najznačajniji faktori rizika su: hipertenzija, hiperholesterolemija, pušenje, povišen nivo šećera u krvi, prekomerna telesna masa i gojaznost .
LIPOAKTIV – policosanol od 10 mg dnevno koji se uzima u dužem roku od 20 meseci, osim što deluje na snižavanje holesterola, dovodi do funkcionalnog poboljšanja kod osoba sa koronarnom bolešću i smanjuje učestalost restenoze kod gojaznih osoba koji su podvrgnuti koronarnoj revaskularizaciji.
Kod osoba koje uzimaju LIPOAKTIV – policosanol dolazi do povećanja sposobnost za obavljanje složenijih aktivnosti bez osećanja umora, dispneje, tahikardije, znojenja i/ili prekordijalnog bola.
Studija koja je sporovođena na 1470 osoba dokazala je da terapija LIPOAKTIVOM – policosanolom, smanjuje učestalost ozbiljnih neželjenih događaja, kao što su: vaskularni, koronarni, cerbrovaskularni i ukupna smrtnost.

Vaskularna demencija se u većini slučajeva javlja kod ishemije mozga i bolesti malih krvnih sudova. Rizični faktori za pojavu vaskularne demencije su: starost, hipertenzija, povišen holesterol, dijabetes i pušenje. Simptomi i znakovi su: poremećaj u motorici, problem sa raspoznavanjem i govorom, a kod značajnog broja bolesnika javljaju se i emocionalni poremećaji. Ovi problemi se obično javljaju u dužem vremenskom intervalu od 5 do 10 godina. U petogodišnjim studijama sprovedenim na Kubi (sa ukupno 6.611 ispitanika, od toga 3.002 u kontrolnoj grupi i 3.609 lečenih) pokazana je značajno manja učestalost hospitalizacije u jedinicama specijalne nege u grupi pacijenata koja je lečena LIPOAKTIVOM – policosanolom ) u odnosu na kontrolnu grupu.

Za probleme vaskularne demencije se preporučuje uzimanje 1 tablete LIPOAKTIVA dnevno, pre spavanja u dužem vremenskom periodu (minimum 6 meseci).

Erektilna disfunkcija je stanje u kom muškarac ne može postići ili zadržati erekciju.

Uzroci erektilne disfunkcije mogu se svrstati u dve kategorije: fizičke i psihičke prirode. Prvoj grupi pripadaju svi oni razlozi koji se tiču fiziologije, odnosno organske uzroke, dok u drugu grupu spadaju oni koji su povezani sa psihologijom, odnosno – mentalnim stanjem.
Kod prve grupe problema, kao najčešći uzrok se navodi manjak protoka krvi, koji je vezan sa kardiovaskularnim problemima.

LIPOAKTIV-Policosanol je „čistač“ krvnih sudova i kapilara i kao takav omogućava prirodan protok krvi i značajno povećava prokrvljenost polnog organa.
Preporučena doza je 10 mg dnevno pre spavanja u dužem vremenskom periodu do postizanja zadovoljavajuće erekcije.

VIŠE O DELOVANJU PREPARATA

Naši zadovoljni klijenti kažu:

“Nabavljao sam godinama sa Kube lek za holesterol PPG – Ateromixol, koji se sad u Srbiji prodaje pod imenom Lipoaktiv – policosanol. To je prirodan preparat dobijen iz šećerne trske. Ne sadrži statine, a saznao sam da su statini na Kubi zabranjeni.”

Advokat iz Beograda, S.P. (59 godina)

“Kada je Galenika proizvodila ovaj preparat pod imenom LIPOGAL, koristilla sam ga tokom 2013. godine i imala izvanredne rezultate u terapiji snižavanja nivoa holesterola. Srećna sam da se ovaj preparat ponovo pojavio, doduše pod drugim imenom LIPOAKTIV, ali je bitno da se radi o istom preparatu.”

Sekretarica iz Kragujevca T.D (52 godina)

“Na kontroli mi je ustanovljena ateroskleroza. Saznao sam da Kubanci imaju preparat za „čišćenje“ krvnih sudova, koji uzimaju svi koji imaju dijabetes tipa 2, pacijentima ga prepisuju i kao preventivu i kao terapiju. Odlučio sam da probam LIPOAKTIV. Pijem ga već 3 meseca i odlično se osećam.”

Turistički radnik iz Beograda, M. J (46 godine)

Poruči LIPOAKTIV


    *Polja sa zvezdicom je neohodno popuniti.

    Za dodatne informacije ili porudžbinu možete nas kontaktirati na neke od sledećih brojeva telefona ili mailom: